Miilukangas ja Raahen Seudun Osuuspankki jatkavat yhteistyökumppaneina

26.1.2020

Raahen Vesan toimintaa ovat jo vuosia tukeneen paikalliset yhteistyökumppanit.  Viime viikolla varmistui Miilukankaan ja Raahen Seudun Osuuspankin yhteistyön jatkuminen vuosina 2020-2021. Paikallisten tukijoiden tuki on mahdollistanut Raahen Vesan yleisurheilukoulujen laadukkaan ja edullisen toiminnan. Raahen Vesa pystyy myös tukemaan pienimuotoisesti SM-tason kilpa-urheilijoita heidän valmentautumiskustannuksissa ja kilpailuihin liittyvissä kuluissa.  

Seuramme on kiitollinen tästä arvokkaasta tuesta!


Raahen Vesa kantaa vastuunsa yhteiskunnassa


Raahen Vesan vapaaehtoistyöntekijät tekevät arvokasta työtä nuorten, lasten ja aikuisten liikuttamisessa. Kesän yleisurheilukoulut on järjestetty omien urheilijoiden työpanoksen avulla ja palkkauksessa on voitu käyttää apuna kaupungin kesätyöseteleitä ja Osuuspankin vastaavia kesätyöseteleitä.  Nuoret saavat arvokasta kokemusta työelämästä ja hyötyvät ohjauskokemuksestaan esimerkiksi hakiessaan liikunta-alan koulutukseen.  Ensi kesänä järjestetään jälleen mm. yleisurheilun OP-Hippokisat Koivuluodossa. Raahen Vesan toiminta on yksi osa raahelaisten seurojen arvokasta työtä  Raahen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden eteen.  


Yhteistyökumppaneiden esittely lyhyesti.


Miilukangas konserni

Vuonna 1967 Anja ja Erkki Miilukangas perustivat Saloisten Putkiliike Miilukangas ja kumpp., joka toimi alkuaikoina LVI-alalla. Vähitellen toiminta laajeni pieniin teräsrakenteisiin ja talonrakennusalalle. 1970 -luvun lopulla yritys rakensi oman konepajan. Vuonna 1983 yritysmuoto muutettiin ja yrityksen nimi vaihtui Miilukangas Ky:ksi. Tässä vaiheessa toiminta oli konepaja-, asennus- ja rakennustyötä. Vuonna 1987 yritys osti Kone Oy:n konepajatilat Raahesta. Putkipinnoitustehtaan toiminta käynnistettiin Pattijoella vuonna 1993. Karkaisulaitos aloitti toimintansa Raahessa vuonna 2000. Miilukankaan yhtiömuoto muutettiin 1.1.2013, yrityksen uusi nimi on Miilukangas Oy. Tilauskonepajatoiminnot yhtiöitettiin 1.3.2013.

Tänään konsernin muodostavat tilauskonepaja Miilumachine Oy ja virtausputkiliiketoimija Miilupipe Oy sekä osaomisteinen teräspalvelukeskus Miilux Oy. Konsernin liikevaihto on noin 50 milj. euroa ja tase noin 40 milj. euroa. Henkilöstöä näissä yhtiöissä on noin 200.

Miilux Oy on OYAK:n ja Miilukangas Oy:n omistama alakonserni, jonka tytäryritykset ovat Miilux Poland Sp. z o.o. ja Miilux Turkey.

Lähde:  www.miilukangas.fi


Raahen Seudun Osuuspankki


Osuuspankkien perustehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

OP Ryhmään kuuluu 153 itsenäistä osuuspankkia (1.5.2019), ja niiden toimialue kattaa koko Suomen. Osuuspankit ovat itsenäisiä, paikallisia, vähittäispankkitoimintaa harjoittavia talletuspankkeja. Pääkaupunkiseudulla vähittäispankkitoimintaa harjoittaa Helsingin Seudun Osuuspankki (OP Helsinki).

Yritysmuodoltaan osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate. Osuuspankin omistaja-asiakkaaksi voi liittyä maksamalla osuusmaksun. Jäsenkunta, joka muodostuu valtaosin yksityishenkilöistä, valitsee keskuudestaan oman pankkinsa hallintohenkilöt.

Osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminta aatepohjana luovat yhteisöllisyyttä ja jatkuvuutta osuuspankin toimintaympäristössä. Osuuspankit käyttävät tuloksensa asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina sekä palvelukyvyn ylläpitona ja kehittämisenä.

Osuuspankit tarjoavat toimialueensa kotitalous- ja pk-yritysasiakkaille, maa- ja metsätalousasiakkaille ja julkiselle sektorille nykyaikaiset ja kilpailukykyiset pankkipalvelut.

Osuuspankkien toiminta perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen ja osaavaan riskienhallintaan. Asiakasomisteisina toimijoina osuuspankeilla on liiketoimintaroolin rinnalla toinen, vahva yhteisöllinen rooli.


Raahen Seuun Osuuspankki Facebookissa -->

Linkki Raahen Seudun Osuuspankin sivuille -->   

Instagram -->