Seuran vastuullisuusohjelma

Raahen Vesa noudattaa Suomen urheiluliiton vastuullisuusohjelmaa, joka löytyy alla olevasta linkistä kokonaisuudessaan.

Suomen urheiluliiton vastuullisuusohjelma ->


Raahen Vesan ”Puuttuminen häirintään” – yleisohjeet

Mikäli seurassa on epäily häirinnästä otetaan välittömästi yhteyttä seuran puheenjohtajaan, joka vie asian seuran johtokunnan tiedoksi.  Seuran puheenjohtaja vastaa kaikista mahdollisista tiedoituksista medialle yms. 

Seurassa suhtaudutaan vakavasti aina kaikkiin epäilyihin

• Kaikkiin valituksiin ja epäilyihin suhtaudutaan aina vakavasti
• Kenenkään kokemusta vähätellä.
• Vaikka kysymyksessä ei olisikaan vakava epäily hyväksikäytöstä vaan henkilön käyttäytymisen liukuminen väärään suuntaan puututaan siihen. (mm. sovittelun avulla)

Seurassa puututaan rikosepäilyihin välittömästi

• Jos on syytä epäillä, että kysymyksessä on rikos eli rikoslaissa mainittu teko, seurassa otetaan viipymättä yhteyttä poliisiin sekä lasten ja nuorten kohdalla lastensuojeluviranomaiseen ja vanhempiin.

Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita

Seurassa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.
• Suomen Urheiluliiton yhdyshenkilö: Seurapalvelujohtaja Tapio Rajamäki, 040 740 8300, tapio.rajamaki@sul.fi

Seurassa toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti
• Mikäli aikuisen käyttäytyminen lasta tai nuorta kohtaan alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi hänen kanssaan välittömästi.
• Mikäli lapsen tai nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on epäasiallista, asiaan puututaan heti.
• Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan, kunnes asia on selvitetty.

Seurassa viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti
• Varmistetaan, että kaikkia osapuolia (mahdollista epäiltyä, uhria ja alaikäisen ollessa uhrina myös vanhempia) kuullaan huolellisesti tapahtuneesta.
• Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, miten asian käsittely etenee ja mitä on tehty – onko esimerkiksi tehty ilmoitus lastensuojeluun tai poliisille.
• Ulospäin viestittäessä huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että tekijän oikeusturvasta. Ulkoinen viestintä hoidetaan yhteistyössä Suomen Urheiluliiton kanssa.