Raahen Vesan tietosuojaseloste

24.5.2018

Raahen Vesan tietosuojaseloste

yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

Raahen Vesan tietosuojavastaava on seuran puheenjohtaja Ilkka Kontinaho

Raahen Vesan käytössä olevat tietojärjestelmät ovat:

Suomen Urheiluliiton yleisurheilurekisteri, jonka tietosuojaseloste on luettavissa seuraavasta linkistä:

SUL:n yleisurheilurekisterin tietosuojaseloste ->

Seuran jäsenet voivat pyytää kaikkia tähän rekisteriin tallennettuja omia tietojaan nähtäville ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan Ilkka Kontinahoon.

Seuran www-sivut osoitteessa www.raahenvesa.fi

Seuran Instagram palvelu www.instagram.com/raahenvesa

Seuran Facebook osoitteessa www.facebook.com/raahenvesa

Yleiurheilukouluihin ilmoittautumiset tallentuvat Googlen palveluihin, joihin on pääsy vain seuran toimihenkilöillä.

Näihin edellämainittuihin palveluihin tallennettuihin tietoihin pyydämme kaikilta henkilökohtaisen luvan asianomaiselta ja alaikäisen kohdalla huoltajalta.